Applicants for Japan’s new visa categories need to pass skills, language tests

Date Posted: January 29th, 2019 07:47 AM

 

News Release

Department of Labor and Employment

29 January 2019

 

Applicants for Japan’s new visa categories need to pass skills, language tests

 

Foreign nationals, including Filipinos hoping to work in Japan under the new visa categories, are required to pass technical tests and have a certain level of Japanese language skills.

 

In an advisory, the Philippine Overseas Employment Administration said the new visa categories which will be implemented in April 2019 allow foreign workers aged 18 or older to apply for two new residency status: Visa type 1 and Visa Type 2.

 

The first visa type allows foreign workers to work in middle and lower level of skilled jobs including farming, nursing care, construction, and different others.

 

Apart from passing the Japanese language test and technical exams, it also requires decent work experience in the chosen position. The visa is valid for five years but holders will not be allowed to bring family members to Japan.

 

The second visa type requires higher skill levels. It allows holders to bring in family members, unlimited renewals and permanent residency.

 

Japan will be accepting foreign workers to respond to shortage of labor in the fields of health care; building cleaning management; machine parts and tools; industrial machinery; electric, electronics and information; construction; shipbuilding and ship machinery, automotive repair and maintenance, aviation; accommodation; agriculture; fishery and aquaculture; food and beverages; and food service. 

 

Job applicants are also advised to wait for the appropriate guidelines in the recruitment and deployment of Filipino workers for these two visa status to be issued by the Japanese and Philippine governments. 

 

The Foreign Ministry of Japan aims to sign the bilateral labor agreement with the Philippines early this year.  

 

END

 

================================================

 

Skills at language test kailangang ipasa ng aplikante para sa bagong visa category ng Japan 

 

Kailangang ipasa ng mga banyaga, kabilang ang mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa Japan sa ilalim ng bago nitong visa category, ang technical test at Japanese language skills.

 

Sa inilabas na advisory, sinabi ng POEA na sa bagong visa category, na ipatutupad sa Abril 2019, papayagan ang banyagang manggagawa na may edad 18 pataas na mag-apply sa dalawang bagong residency status: Visa Type 1 at Visa Type 2.

 

Pinapayagan sa unang visa type ang mga banyagang manggagawa na magtrabaho sa middle at lower level skilled jobs, kabilang dito ang pagsasaka, nursing care, construction, at iba pa.

 

Maliban sa pagpasa sa Japanese language test at technical exam, kinakailangan din na may karanasan sa pagtatrabaho sa napiling posisyon. Balido ang bisa sa loob ng limang taon ngunit hindi papayagan ang may hawak nito na isama ang miyembro ng kaniyang pamilya sa Japan.

 

Kinakailangan naman sa ikalawang visa type ang higher skill level. Papayagan ang may hawak nito na dalhin ang miyembro ng kanyang pamilya, walang limit sa pagre-renew ng visa at maaari silang manirahan ng permanente sa Japan.

 

Tatanggap ang Japan ng banyagang manggagawa upang tugunan ang kakulangan nila sa manggagawa sa health care; building cleaning management; machine parts and tools; industrial machinery; electric, electronics and information; construction; shipbuilding and ship machinery, automotive repair and maintenance, aviation; accommodation; agriculture; fishery and aquaculture; food and beverages; at food service.  

Pinapayuhan din ang mga aplikante na hintayin ang paglalabas ng patakaran para sa pagre-recruit at pagde-deploy ng manggagawang Pilipino para sa dalawang visa status na ilalabas ng pamahalaang Japan at Pilipinas.  

 

Inaasahan na lalagdaan ng Foreign Ministry ng Japan ang bilateral labor agreement sa Pilipinas sa unang bahagi ng taon.

 

END/POEA Release/GMEA

 

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo