DOLE assures assistance to Hanjin workers

Date Posted: February 2nd, 2019 06:47 AM

DOLE assures assistance to Hanjin workers

 

Workers of Hanjin Heavy Industries who will be affected by the company’s rehabilitation were assured that their re-employment in the country will be a top priority.

 

Labor Secretary Silvestre Bello III made the assurance in a dialogue with the workers and their union even as he expressed confidence that local companies can easily absorb them because of their skills and expertise.

 

“We will prioritize your re-employment with various construction firms here in the Philippines. Place your trust in DOLE and we can help you to immediately land a job. You are all highly skilled workers and your expertise are in-demand here in our country,” Bello said.

 

Reports from DOLE Regional Office 3 Regional Director Ma. Zenaida Campita showed that most of the workers of Hanjin are highly skilled construction workers, and welders, while their average age ranges from 25 to 40 years old.

 

The labor chief said he will meet with some Cabinet secretaries this week to discuss possible employment opportunities which can be offered to the displaced workers.

 

“We are also eyeing your re-employment in the various government projects here in the country. Your skills are needed by our government in line with the 'Build Build Build' program of the Duterte administration. Some officials have also requested that I do not deploy you overseas because the demand for the construction industry here in the Philippines is higher,” Bello added.

 

While their work schedules have already been reduced, some remaining 3,800 workers of Hanjin are expected to end their contracts on February 15, 2019.

 

However, Bello told the workers that should Hanjin resume operations, he will convince the new management to prioritize and re-hire those who were displaced because they have the necessary skills and experience in shipbuilding.

 

OIC-Undersecretary Benjo Santos Benavidez said the DOLE regional office continues to profile Hanjin to easily assist them and facilitate their re-employment.

 

“To the workers of Hanjin, we also seek your help to fast-track the process of your profiling. You have a very large number of workers, we will be sending the profiling forms and please help us facilitate this on your ranks,” Benavidez said.

 

Aside from re-employment, the labor department will also assist in the facilitation of the workers' separation pay, a moratorium on their social benefits, and the processing of the refund of the employment bond which the service providers/agencies have deducted on the salaries of the workers.

 

#Paul Ang


============================================

Tulong sa manggagawa ng Hanjin tiniyak ng DOLE

 

Makaaasa ang mga manggagawa ng Hanjin Heavy Industries na maaapektuhan ng rehabilitasyon ng kumpanya na magiging pangunahing prayoridad ang kanilang re-employment sa bansa.

 

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pahayag sa isang dayalogo sa mga manggagawa at kanilang unyon kasabay rin ng paghahayag niya ng kumpiyansa na agad rin silang matatanggap sa mga lokal na kumpanya dahil sa kanilang kasanayan at abilidad.

 

“Prayoridad namin ang inyong re-employment sa iba’t ibang kumpanya dito sa Pilipinas. Magtiwala lamang kayo sa DOLE at tutulungan namin kayong makahanap ng trabaho. Kayo ay mga highly skilled worker at ang inyong kasanayan ay in-demand dito sa bansa,” wika ni Bello.

 

Lumalabas sa ulat ni DOLE Regional Office 3 Regional Director Ma. Zenaida Campita na karamihan sa mga manggagawa ng Hanjin ay highly skilled construction worker at mga welder, habang ang kanilang average age ay mula sa 25 hanggang 40 taong gulang.

 

Sinabi rin ng kalihim na nakatakda siyang makipagpulong sa mga Cabinet secretary upang pag-usapan ang mga posibleng trabahong maaaring maialok sa mga manggagawang mawawalan ng trabaho.

 

“Maaari kayong maipasok sa iba’t ibang trabaho sa mga proyekto ng pamahalaan dito sa bansa. Ang inyong mga kasanayan ay lubos na mahalaga sa pamahalaan kasabay ng programang 'Build Build Build' ng administrasyong Duterte. Ang ibang mga opisyal ay hinimok na rin akong huwag kayong maipadala sa ibang bansa dahil mataas ang demand sa construction industry dito sa Pilipinas,” dagdag pa ni Bello.

 

Kasabay ng pagbabawas sa kanilang mga work schedule, inaasahang magtatapos na ang kontrata ng mga natirang 3,800 manggagawa ng Hanjin sa darating na Pebrero 15, 2019.

 

Subalit sinabi ni Bello sa mga manggagawa na sa oras na bumalik sa normal ang operasyon ng Hanjin, kukumbinsihin niya ang bagong namamahala na gawin kayong prayoridad at agad na ma-rehire dahil nasa inyo ang mga kinakailangang kasanayan at karanasan sa shipbuilding.

 

Sinabi naman ni OIC-Undersecretary Benjo Santos Benavidez na patuloy ang pagsasagawa ng profiling ng DOLE regional office sa Hanjin upang mabilis silang matulungan at maisakatuparan ang kanilang re-employment.

 

“Sa mga manggagawa ng Hanjin, hinihingi rin namin ang inyong tulong na mapabilis ang proseso ng profiling. Malaki ang bilang ng mga manggagawa kaya naman magpapadala na kami ng mga profiling forms at sana po ay tulungan ninyo kaming maisaayos ito sa inyong hanay,” ayon kay Benavidez.

 

Liban sa re-employment, tutulong rin ang kagawaran sa maayos na pagbibigay sa mga manggagawa ng kanilang separation pay, moratorium sa kanilang social benefit, at pagpoproseso ng refund ng kanilang employment bond na ibinabawas umano ng mga service providers/agencies sa suweldo ng mga manggagawa.

 

#Paul Ang

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo