22k jobs up for grabs at Subic fair

Date Posted: February 2nd, 2019 07:17 AM

News Release
Department of Labor and Employment
2 February 2019

 

22k jobs up for grabs at Subic fair

 

More than 22,000 job vacancies are up for grabs for skilled jobseekers in the day-long jobs caravan slated on February 9, Saturday, at the SBMA gymnasium in Subic, the labor department announced over the weekend.

 

Labor Secretary Silvestre Bello III said the job fair will be open to all job seekers in Central Luzon and nearby areas who have skills in construction and related fields.

 

“With about 77 companies offering more than 22,000 vacancies, we are opening the jobs caravan to all skilled jobseekers,” Bello said.

 

The job fair, part of the Build Build Build infrastructure program of the government, was originally meant for workers of Korean shipbuilder Hanjin Heavy Industries who lost their jobs and those about to be laid off.

 

Bello said the participating companies are in need of over 22,000 skilled workers mostly as carpenters, pipe-fitters, steel men, welders, scaffolders, electricians, painters, masons and laborers. He said that the number of companies may further increase so as the job vacancies to be offered.

 

“We are thankful to the companies for making available opportunities not only for skilled workers in Central Luzon but also in surrounding provinces. These workers are mostly needed as we push the Build Build Build infrastructure program of the Duterte government,” Bello said.

 

Already, DOLE has profiled close to 3,000 Hanjin workers who may be qualified for the various opening.

 

A pre-registration of all other applicants will be held on February 4, 6 and 7 at the SBMA Gym from 8am to 2pm. Job vacancies may be viewed at build.gov.ph.

 

The jobs caravan is a collaborative undertaking of DOLE and the Subic Bay Metropolitan Authority, with full support of the Build Build Build agencies – the Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management, National Economic Development Authority and the Bases Conversion Development Authority. Also in support of the project are the Department of Trade and Industry and the Clark Development Corporation. -- ###

 

=================================================

 

22k trabaho alok sa Subic fair

 

Mahigit 22,000 trabaho ang iaalok sa mga aplikanteng manggagawa sa gaganaping jobs caravan sa Pebrero 9, Sabado sa SBMA gymnasium Subic, ayon sa labor department.

 

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang job fair ay bukas sa lahat ng naghahanap ng trabaho sa Central Luzon at kalapit-lugar na may kasanayan sa konstruksiyon at kahalintulad na trabaho.

 

"May 90 kompanya ang mag-aalok ng mahigit 22,000 bakante, at bubuksan namin ang jobs caravan sa lahat ng naghahanap ng trabaho," ani Bello.

 

Ang job fair, na bahagi ng Build Build Build infrastructure program ng pamahalaan, ay unang inilaan para sa manggagawa ng Korean shipbuilder Hanjin Heavy Industries na nawalan ng trabaho at iyong mawawalan pa lamang ng trabaho. 

 

Ayon kay Bello, ang mga kalahok na kompanya ay nangangailangan ng 22,000 manggagawa na ang karamihan ay mga carpenter, pipe-fitter, steel men, welder, scaffolder, electrician, painter, mason at laborer. Maari pang madagdagan ang bilang ng kompanya, gayundin ang bakanteng trabaho na iaalok, aniya. 

 

"Nagpapasalamat kami sa mga kompanya sa pagbibigay ng oportunidad sa mga manggagawa, hindi lamang sa Central Luzon, kundi gayundin sa mga kalapit na probinsiya. Kailangan ang mga manggagawang ito sa pagtutulak ng Build Build Build infrastructure program ng pamahalaang Duterte,” ani Bello.

 

Sa ngayon, may 3,000 manggagawa sa Hanjin ang na-profile ng DOLE na maaaring kwalipikado para sa iba't ibang iaalok na trabaho. 

 

Magsasagawa ng pre-registration ng lahat ng iba pang aplikante na gaganapin sa Pebrero 4, 6 at 7 sa SBMA Gym mula  8 n.u. hanggang  2n.h.. Makikita rin ang mga bakanteng trabaho sa build.gov.ph.

 

Ang job caravan ay isang pinagsamang gawain sa pangangasiwa ng DOLE at ng Subic Bay Metropolitan Authority, sa pakikipagtulungan ng mga ahensiya sa ilalim ng Build Build Build  – ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority at ang Bases Conversion Development Authority. Kasama din sa proyektong ito ang Department of Trade and Industry at ang Clark Development Corporation. -- ###

 

 

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo