OWWA to OFWs: save more, spend less

Date Posted: February 19th, 2019 02:13 AM

News Release
Department of Labor and Employment
19 February 2019


 

OWWA to OFWs: save more, spend less

 

A new savings and investment program for the overseas Filipino workers was launched yesterday in Malate, Manila to secure their earned money and enable them, including their families, to set spending priorities.

 

The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), in partnership with the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and BDO Foundation, signed a memorandum of agreement to improve the financial literacy of OFWs and their families through the PiTaKa or the ‘Pinansyal na Talino at Kaalaman.’

 

The campaign includes the dissemination of the videos of PiTaKa lessons and messages which aims to equip the Filipino migrant workers and their families with the ability to better manage their remittances and savings or make prudent investments in preparation for a better life should they decide to return and to stay in the Philippines permanently.

 

OWWA Administrator Hans Leo Cacdac said this program will form better financial behaviors and develop a positive attitude in saving while changing their cultural perspectives about money.

 

“PiTaKa is a reflection of our collective aspirations and desire to help our modern-day heroes and their families in the country for them to have a better understanding of their finances and eventually guiding them for the future,” Administrator Cacdac said.

 

One of the main messages of the campaign encourages OFWs and their families to save at least 10 percent from the received remittances or set them aside for investments.

 

The campaign videos supplement the required Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS), additionally tackles the Post-Arrival Orientation Seminar (PAOS) and presents the general guidelines on savings and investments for OFW families.

 

“The videos were crafted to be engaging and creative to reach more OFWs abroad through social media. It will also complement the existing financial literacy initiatives, both of the government and private sectors,” Cacdac added.

 

Through this endeavor, the OWWA also hopes to provide a better future for OFWs where leaving the country will no longer be a matter of choice.

 

Under the program, session guides training kits will be developed, and a Training of Trainers (TOT) will be conducted for OWWA trainers as well as the OWWA Accredited PDOS and PAOS providers to sustain the effective delivery of financial literacy lessons.

 

#Paul Ang

 

========================================================

 

OWWA sa OFW: Mag-impok, bawasan ang paggastos


Isang bagong programa sa savings at investment para sa mga Overseas Filipino Workers (OFW) ang inilunsad sa Malate, Maynila upang matiyak na matitipid at mapili nilang mabuti, kasama ng kanilang pamilya, ang mga bagay na kanilang pagkakagastusan.
 
Lumagda ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at BDO foundation, sa isang memorandum of agreement na lilinang sa financial literacy ng mga OFW at kanilang pamilya sa pamamagitan ng programang PiTaKa o ‘Pinansyal na Talino at Kaalaman.’

Kasabay ring inilunsad sa programa ang tatlong bidyo na naglalaman ng mga aral at mensahe ng PiTaKa na magsisilbing gabay sa mga Pilipinong migranteng manggagawa at kanilang pamilya upang maayos na gamitin ang nakukuha nilang remittance at makapag-impok o maglagak sa mga investment para sa mas magandang kinabukasan sa oras na bumalik na sila sa Pilipinas.

Ayon kay OWWA Administrator Hans Leo Cacdac, layunin ng programa na mabigyan ng mas magandang perspektibo ang mga OFW at kanilang pamilya kaugnay sa tamang pag-iimpok ng pera.

“Ang PiTaKa ay may layuning tulungan ang ating mga bagong bayani at kanilang pamilya dito sa bansa upang mas lalong maintindihan ang pangangalaga ng kanilang kinikitang pera at gabayan sila sa maayos na kinabukasan,” wika ni Administrator Cacdac.

Isa rin sa pangunahing mensahe ng kampanya ay himukin ang mga OFW at kanilang pamilya na magtipid nang hindi bababa sa 10% ng natatanggap nilang remittance o itabi ito at ilaan sa investment para magamit kung kinakailangan.

Ang mga bidyo, na tumatalakay sa mga panuntunan sa pag-iipon at pag-iinvest, ay isasabay sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) at Post-Arrival Orientation Seminar (PAOS) na ibinibigay sa mga OFW.

 

“Ginawa ang mga bidyo upang madaling makapukaw ang atensyon at mas maraming OFW ang maabot gamit ang social media. Malaking tulong rin ito sa mga kampanya para sa financial literacy ng gobyerno at ng pribadong sektor,” dagdag pa ni Cacdac.

 

Sa pamamagitan ng adbokasiyang ito, umaasa ang OWWA na makapagbibigay ng maayos na kinabukasan sa mga OFW upang hindi na nila piliin pang umalis ng bansa.

Sa ilalim ng programa ay gagawa ng mga session guide training kits at magkakaroon ng Training of Trainers (TOT) para sa mga OWWA trainer, at OWWA Accredited PDOS/PAOS provider upang matiyak na magiging epektibo ang pagpapatupad ng nasabing programa sa financial literacy. 

 

#Paul Ang

 


 

 

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo