DOLE fast-tracks IRR for Expanded Maternity Leave Law

Date Posted: March 7th, 2019 03:28 AM

News Release
Department of Labor and Employment
7 March 2019

 

DOLE fast-tracks IRR for Expanded Maternity Leave Law

Labor Secretary Silvestre Bello III has assured the speedy crafting of the implementing rules and regulations (IRR) of the Expanded Maternity Leave Law, which provides additional maternity leave benefits to female workers in the private and public sectors.

 

“We have 90 days to craft the IRR but we don’t intend to maximize it, instead we hope to come up with it in 45 to 60 days. This is one of our priority legislations that is why we are geared up in crafting the IRR to facilitate its implementation,” Bello said.

 

President Rodrigo Duterte signed the Expanded Maternity Leave Act into law on February 20, 2019, granting 105 days or three months of paid maternity leave for female workers in the government and private sector regardless of the civil status or the legitimacy of her child.

 

Bello said the law is not only a victory for the working mothers and their families but also a victory to the labor sector in upholding the rights of women at work, as well as for the management sector as enhanced benefits result to higher productivity of the employees.

 

“Providing workers with enhanced paid leaves is one of the best strategies to keep them manage a healthy work-life balance, which translates to their higher productivity at work,” Bello said.

 

Aside from DOLE, the Civil Service Commission and Social Security System were also tasked to craft the IRR for the effective implementation of the law which applies to all female workers in the government and private sector.

 

Female workers can start availing the Expanded Maternity Leave 15 days after the publication of its IRR in a newspaper of general circulation.

 

END/Abegail De Vega

 

================================================

 

IRR ng Expanded Maternity Leave Law, minamadali ng DOLE
 
Tiniyak ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mabilis na mabubuo ang implementing rules and regulations (IRR) ng Expanded Maternity Leave Law na nagtatakda ng karagdagang maternity leave benefit sa mga kababaihang manggagawa sa pribado at pampublikong sektor.
 
“Mayroon kaming 90 araw upang mabuo ang IRR pero hindi tatagal ng ganoon dahil nais naming mabuo ito sa loob lamang ng 45 hanggang 60 araw. Isa ito sa mga pangunahing batas kaya desidido ang kagawaran na agarang mabuo ang IRR upang maipatupad na ang batas,” wika ni Bello.
 
Una ng nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Expanded Maternity Leave Act bilang batas noong Pebrero 20, 2019 na nagbibigay ng 105 araw o tatlong buwang bayad na maternity leave para sa mga babaeng manggagawa sa gobyerno at sa pribadong sektor sa kabila ng civil status o legitimacy ng magiging anak nito.
 
Sinabi pa ni Bello na ang batas ay hindi lamang tagumpay para sa mga manggagawang ina at kanilang pamilya, kung hind maging sa buong sektor ng paggawa upang iangat ang karapatan ng mga kababaihan sa trabaho, maging ang pagkakaroon ng mga karagdagang benepisyo para naman sa management sector na magreresulta sa pagiging produktibo ng kanilang mga manggagawa.
 
“Ang pagbibigay sa mga manggagawa ng pinabuting paid leave ay isa sa mga istratehiya upang mabalanse ang kalusugan sa trabaho na maaaring magresulta sa mas mataas na kalidad ng trabaho,” wika ni Bello.
 
Liban sa DOLE, ang Civil Service Commission at Social Security System ay naatasan ring bumuo ng kanilang IRR para sa epektibong implementasyon ng batas na sumasaklaw sa lahat ng kababaihang manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor.
 
Ang mga babaeng manggagawa ay maaari ng gamitin ang Expanded Maternity Leave makaraan ang 15 araw nang pagkakalathala ng IRR sa mga pahayagan na may general circulation.
 
END/Abegail De Vega/ Paul Ang

 

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo