POEA warns OFWs on fake documents

Date Posted: March 4th, 2019 05:18 AM

 

POEA warns OFWs on fake documents

 

The Philippine Overseas Employment Administration warns balik-manggagawa or Filipino workers returning to their job site on the use of forged documents when applying for exit clearance or overseas employment certificate (OEC).

 

The Philippine Overseas Labor Office (POLO) in Kuala Lumpur has reported that a certain Gina Leyson Erana has been supplying fake employment contract, passport, visa, and other related documents to Filipinos working illegally in Malaysia who want to secure an OEC in the Philippines.

 

POLO Malaysia has recorded a case of an undocumented worker who left the Philippines for Malaysia using forged documents provided by Erana.

 

Erana used to have a Facebook account in the name of “Juvica A. Pudun” where she advertised supposed job vacancies and offered “documentation services” to Filipinos, especially household service workers working illegally in Malaysia.

 

She was arrested by Malaysian authorities for being an illegal immigrant and was deported to the Philippines. However, Erana is suspected to have returned to Malaysia and is still conducting her illegal activities through another Facebook account.

 

The POEA discourages returning Filipino workers from engaging the services of persons manufacturing fake documents. OFWs who would submit false information or documents would face the penalty of suspension or permanent disqualification from participation in the overseas employment program.

 

END/ POEA

 

===========================================

 

POEA pinaalalahanan ang mga OFW sa pekeng dokumento

 

Pinaalalahanan ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang mga balik-manggagawa o ang mga manggagawang Pilipino na babalik sa kanilang trabaho sa paggamit ng pekeng dokumento sa kanilang pag-aaplay ng exit clearance o ng overseas employment certificate (OEC).

 

Iniulat ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Kuala Lumpur na may isang Gina Leyson Erana ang nagbibigay ng pekeng employment contract, passport, visa, at iba pang kinakailangang dokumento sa mga Pilipinong nagtatrabaho ng iligal sa Malaysia na nagnanais makakuha ng OEC sa Pilipinas.

 

Sa tala ng POLO Malaysia may isang kaso ng hindi-dokumentadong manggagawa ang umalis ng Pilipinas patungong Malaysia gamit ang pekeng dokumento mula kay Erana.

 

Dating may facebook account si Erana sa pangalang “Juvica A. Pudun” kung saan kanyang inaanunsiyo ang mga pekeng bakanteng trabaho at nag-aalok ng “documentation services” sa mga Filipino, partikular sa mga household service workers na iligal na nagtatrabaho sa Malaysia.

 

Dinakip siya ng mga awtoriad ng Malaysia dahil sa pagiging iligal na migrante at pina-deport sa Pilipinas. Gayunpaman, hinihinala na bumalik si Erana ng Malaysia at patuloy na nagsasagwa ng mga iligal na gawain gamit ang ibang Facebook account.

 

Pinapaalalahanan ng POEA ang mga umuuwing manggagawang Filipino na huwag kunin ang serbisyo ng mga taong gumagawa ng pekeng dokumento. Makakasuhan ang mga OFW na magsusumite ng pekeng impormasyon o dokumento ng suspensiyon o permanenteng diskwalipikasyon sa mga overseas employment program.

 

END

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo